Nama Institusi: SMA N 1 Pemalang
Komentar: Rencana jadwal KBM 2020/2021 5 Hari Sekolah

Daftar Isi

 

SMA N 1 Pemalang
Antropologi
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X IPS 4
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 4
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 4
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
--- ---
X IPS 2
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 2
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 2
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
---
Selasa
XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
--- ---
XI IPS 4
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 4
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X IPS 3XI BB
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X IPS 3
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 3
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
Rabu
XI IPS 1
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 1
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
--- --- --- ---
XI BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
Kamis
XI IPS 3
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 3
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
---
X IPS 1
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.
X IPS 1XI IPS 4
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X IPS 1XI IPS 4
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X BBXII BB
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X BBXI IPS 1
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X BBXI IPS 1
70 Yunita Sulistiowati, S.Pd.52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
Jumat --- ---
XI IPS 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 3
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI IPS 3
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
--- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Ind
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 3X SKSXI IPS 1XI MIPA 5XII MIPA 5XII SKS
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X MIPA 3X SKSXI IPS 1XI MIPA 5XII MIPA 5XII SKS
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 1XII MIPA 7
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 4X MIPA 4XI IPS 2XI MIPA 1XII MIPA 1XII MIPA 7
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 4XI IPS 2XI MIPA 1XII IPS 4
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
XII IPS 4XII MIPA 2
47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
XII MIPA 2
10 Firman Syam, S.Pd.
XII MIPA 3
10 Firman Syam, S.Pd.
XII MIPA 3
10 Firman Syam, S.Pd.
Selasa --- ---
X IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
X IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
X MIPA 5X MIPA 7XI MIPA 3
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.
X MIPA 5X MIPA 7XI MIPA 3
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.
X MIPA 1XI IPS 1XI MIPA 4
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.
X MIPA 1XI IPS 1XI MIPA 4
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.
X BBX MIPA 2XI BBXI IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.
X BBX MIPA 2XI BBXI IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.
Rabu
X IPS 3X MIPA 4XI MIPA 6XII IPS 1XII MIPA 6
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X IPS 3X MIPA 4XI MIPA 6XII IPS 1XII MIPA 6
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
XII BBXII MIPA 5
47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X MIPA 3XII BBXII MIPA 5
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X MIPA 3
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.
XII IPS 3XII MIPA 4
47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X BBX MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 3XII IPS 3XII MIPA 4
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X BBX MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 3XII MIPA 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X SKSXI MIPA 2XI MIPA 7XII IPS 2XII MIPA 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X SKSXI MIPA 2XI MIPA 7XII IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
Kamis
X IPS 1X MIPA 5XI MIPA 1XII MIPA 1XII MIPA 7
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 1X MIPA 5XI MIPA 1XII MIPA 1XII MIPA 7
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X MIPA 2XII MIPA 3XII SKS
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 4X MIPA 2XII MIPA 3XII SKS
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 4XI MIPA 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.
XI MIPA 2
41 Muh. Fatoni, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 3XI MIPA 5XII IPS 1XII MIPA 4
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 3XI MIPA 5XII IPS 1XII MIPA 4
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 6XI IPS 4XII IPS 4XII MIPA 6
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 6XI IPS 4XII IPS 4XII MIPA 6
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.10 Firman Syam, S.Pd.
Jumat
X MIPA 1XI IPS 3
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.
X MIPA 1XI IPS 3
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.
XI MIPA 6XII IPS 2
41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 1XI MIPA 6XII IPS 2
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X IPS 1XI MIPA 4XII BB
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
XI MIPA 4XII BB
41 Muh. Fatoni, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X MIPA 7XI BBXI MIPA 7XII IPS 3
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
X MIPA 7XI BBXI MIPA 7XII IPS 3
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.41 Muh. Fatoni, S.Pd.68 Atika Yulyana, S.Pd.47 Saptorini Wahyuningsih, S.S., M.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Ing
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 5
44 Drs. Paiman
X MIPA 5
44 Drs. Paiman
X IPS 3
44 Drs. Paiman
X IPS 3
44 Drs. Paiman
---
XII SKS
61 Andreanto, S.Pd.
XII SKS
61 Andreanto, S.Pd.
X MIPA 3XII IPS 1
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X MIPA 3XII IPS 1
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
Selasa
X IPS 1XI MIPA 3
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.
X IPS 1XI MIPA 3
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.
X BBXI IPS 4XII MIPA 1
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X BBXI IPS 4XII MIPA 1
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 1XI MIPA 7XII MIPA 2
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 1XI MIPA 7XII MIPA 2
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
--- --- --- ---
Rabu
XII BB
04 Dra. Ely Miliasari
XII BB
04 Dra. Ely Miliasari
X IPS 4
44 Drs. Paiman
X IPS 4XI MIPA 4
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.
XI MIPA 4XII IPS 4
61 Andreanto, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XII IPS 4
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 2
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 2
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XI BBXI MIPA 5XII MIPA 6
48 Ani Nur Afia, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
XI BBXI MIPA 5XII MIPA 6
48 Ani Nur Afia, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
Kamis
XII IPS 2
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XII IPS 2
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XI MIPA 1
61 Andreanto, S.Pd.
X MIPA 6XI MIPA 1
44 Drs. Paiman61 Andreanto, S.Pd.
X MIPA 6XII IPS 3
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XII IPS 3
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X MIPA 2X SKSXII MIPA 5
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 2X SKSXII MIPA 5
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 7XI IPS 3XI MIPA 6XII MIPA 3
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 7XI IPS 3XI MIPA 6XII MIPA 3
44 Drs. Paiman31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.04 Dra. Ely Miliasari
Jumat
XI IPS 1XI MIPA 2
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.
XI IPS 1XI MIPA 2
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.
XII MIPA 4
04 Dra. Ely Miliasari
XII MIPA 4
04 Dra. Ely Miliasari
--- ---
X MIPA 4XII MIPA 7
44 Drs. Paiman04 Dra. Ely Miliasari
X MIPA 4XII MIPA 7
44 Drs. Paiman04 Dra. Ely Miliasari
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Ing P
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XII IPS 1
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 1
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X IPS 2XII MIPA 6
61 Andreanto, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X IPS 2XI BBXII MIPA 6
61 Andreanto, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X IPS 2X SKSXI BB
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X SKSXII BB
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X MIPA 4XII BB
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X MIPA 4XII IPS 2
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 4XII IPS 2
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
Selasa
X MIPA 6XII MIPA 5
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 5
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII IPS 3
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2XII IPS 3
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2XII BBXII MIPA 7
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2XII BBXII MIPA 7
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
--- --- --- ---
Rabu
XII IPS 4XII MIPA 3
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 4XII MIPA 3
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 2XII MIPA 2
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 2XII MIPA 2
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
---
X IPS 3X MIPA 7
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.
X IPS 3X MIPA 7XII MIPA 1
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
X IPS 3X MIPA 7XII IPS 3XII MIPA 1
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 3XII MIPA 4
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
XII MIPA 4
31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
Kamis --- ---
X SKSXII MIPA 5
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X SKSXII MIPA 5
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X BB
48 Ani Nur Afia, S.Pd.
X BBX IPS 4
48 Ani Nur Afia, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.
X BBX IPS 4XII MIPA 6
48 Ani Nur Afia, S.Pd.61 Andreanto, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X IPS 4X MIPA 5XII MIPA 6
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 7
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 7
48 Ani Nur Afia, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
Jumat
XII IPS 4XII MIPA 2
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 4XII MIPA 2
25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XI BBXII IPS 1
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XI BBXII IPS 1
48 Ani Nur Afia, S.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.25 Khafidin, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XII MIPA 3
48 Ani Nur Afia, S.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
X IPS 1X MIPA 3XII MIPA 3
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.
X IPS 1X MIPA 3XII MIPA 1XII MIPA 4
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
X IPS 1X MIPA 3XII MIPA 1XII MIPA 4
61 Andreanto, S.Pd.48 Ani Nur Afia, S.Pd.27 Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd.31 Destha Purwa Nufusila, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Jer
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- ---
XI BB
07 Dra. Endang Poncowati
XI BB
07 Dra. Endang Poncowati
XII BB
07 Dra. Endang Poncowati
XII BB
07 Dra. Endang Poncowati
Selasa
XI BB
07 Dra. Endang Poncowati
XI BB
07 Dra. Endang Poncowati
XII BB
07 Dra. Endang Poncowati
XII BB
07 Dra. Endang Poncowati
--- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat
X BB
07 Dra. Endang Poncowati
X BB
07 Dra. Endang Poncowati
X BB
07 Dra. Endang Poncowati
--- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Jer LM
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu
X MIPA 5
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 5
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 5
07 Dra. Endang Poncowati
--- ---
X MIPA 3
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 3
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 3
07 Dra. Endang Poncowati
--- ---
Kamis --- --- ---
X MIPA 4
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 4
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 4
07 Dra. Endang Poncowati
---
X MIPA 1
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 1
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 1
07 Dra. Endang Poncowati
Jumat --- --- --- --- ---
X MIPA 2
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 2
07 Dra. Endang Poncowati
X MIPA 2
07 Dra. Endang Poncowati
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
B. Jw
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 6XII IPS 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII IPS 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
X MIPA 3XII BB
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XII BB
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 1XI MIPA 7
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
XI IPS 1XI MIPA 7
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
XI MIPA 2XI MIPA 4
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
XI MIPA 2XI MIPA 4
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
Selasa
X MIPA 5XII IPS 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XII IPS 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X SKSXII MIPA 4
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X SKSXII MIPA 4
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 1XII MIPA 5
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 1XII MIPA 5
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
X IPS 2XII IPS 4
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 4XII IPS 4
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 4
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
Rabu
X BBXII MIPA 7
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X BBXII MIPA 7
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 5
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
XI MIPA 5
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
XI IPS 3XII MIPA 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 3XII MIPA 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 4XI MIPA 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 4XI MIPA 1
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 6XII MIPA 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 6XII MIPA 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
Kamis
XI IPS 4XI MIPA 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 4XI MIPA 3
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XII IPS 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XII IPS 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI BBXII MIPA 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI BBXII MIPA 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
--- --- --- ---
Jumat
X MIPA 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
X MIPA 2
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.
X IPS 3XII SKS
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X IPS 3XII SKS
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7XII MIPA 6
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7XII MIPA 6
65 M. Amirudin Aziz, S.Pd.20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 2
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 2
20 Moch. Maretiyoso, S.Pd., M.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
BK
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X IPS 1XI MIPA 2
05 Drs. Kusnodo56 Indah Safitri, S.Pd.
---
X MIPA 6XI MIPA 1XII IPS 2XII MIPA 5
05 Drs. Kusnodo56 Indah Safitri, S.Pd.69 Nafisatul Hana, S.Pd.64 Iwan Apriyana Yusup, S.Pd.
---
XI IPS 1XI MIPA 3XI MIPA 6XII IPS 3XII MIPA 3
72 Siti Rochmawati, S.Pd.56 Indah Safitri, S.Pd.59 Rian Dwi Laksono, S.Pd.69 Nafisatul Hana, S.Pd.64 Iwan Apriyana Yusup, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 5
05 Drs. Kusnodo11 Supriantini, S.Pd.
XI IPS 3XII IPS 1XII MIPA 7
72 Siti Rochmawati, S.Pd.69 Nafisatul Hana, S.Pd.16 Andori, S.Pd., Kons.
---
X IPS 2X MIPA 2X SKSXI MIPA 5XII IPS 4XII MIPA 1XII MIPA 6
05 Drs. Kusnodo11 Supriantini, S.Pd.16 Andori, S.Pd., Kons.59 Rian Dwi Laksono, S.Pd.69 Nafisatul Hana, S.Pd.64 Iwan Apriyana Yusup, S.Pd.56 Indah Safitri, S.Pd.
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu
XI BB
16 Andori, S.Pd., Kons.
---
X BB
16 Andori, S.Pd., Kons.
X MIPA 1
11 Supriantini, S.Pd.
--- --- ---
XII MIPA 4
64 Iwan Apriyana Yusup, S.Pd.
---
XI MIPA 4XII MIPA 2
59 Rian Dwi Laksono, S.Pd.64 Iwan Apriyana Yusup, S.Pd.
Kamis --- ---
X MIPA 7XII BB
16 Andori, S.Pd., Kons.59 Rian Dwi Laksono, S.Pd.
XI IPS 2
72 Siti Rochmawati, S.Pd.
---
X IPS 3
05 Drs. Kusnodo
X MIPA 3
11 Supriantini, S.Pd.
--- ---
X MIPA 4XI MIPA 7XII SKS
11 Supriantini, S.Pd.16 Andori, S.Pd., Kons.05 Drs. Kusnodo
Jumat --- --- ---
XI IPS 4
72 Siti Rochmawati, S.Pd.
--- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Ba Sas Ind
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- ---
XI BB
68 Atika Yulyana, S.Pd.
XI BB
68 Atika Yulyana, S.Pd.
--- ---
XII BB
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
XII BB
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
--- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- ---
XI BB
68 Atika Yulyana, S.Pd.
XI BB
68 Atika Yulyana, S.Pd.
--- --- --- --- --- ---
Jumat
XII BB
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
XII BB
54 Dewiyani Mulyaningtyas, S.Pd.
--- --- ---
X BB
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.
X BB
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.
X BB
60 Hanana Fairuz Nichlah, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Biologi
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 2XI MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 4XII MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 6XII MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
XI MIPA 6
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
---
XI MIPA 2
09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 2XI MIPA 5
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 3XI MIPA 5
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 3
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
Selasa
XI MIPA 1XII MIPA 3XII SKS
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 3XII SKS
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
---
X MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 1
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 1
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
XI MIPA 7
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 7XI MIPA 7
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 7XI MIPA 6
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 7XI MIPA 6
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
Rabu
X MIPA 3XI MIPA 3
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 3
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 2XII MIPA 6
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XI MIPA 2XII MIPA 6
09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XII MIPA 5
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 2XII MIPA 5
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 2XII SKS
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X MIPA 5XII SKS
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
--- ---
Kamis
X MIPA 6XII MIPA 3
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 3
02 Trimo Susilo, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X MIPA 6XI MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XI MIPA 4
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
X SKSXI MIPA 1XII MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X SKSXI MIPA 1XI MIPA 7XII MIPA 4
02 Trimo Susilo, M.Pd.74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
XI MIPA 7XII MIPA 7
32 Azzam Failasuf, S.Pd.02 Trimo Susilo, M.Pd.
XII MIPA 7
02 Trimo Susilo, M.Pd.
XII MIPA 5
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XII MIPA 5
32 Azzam Failasuf, S.Pd.
Jumat
XII MIPA 1XII MIPA 6
09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.
XII MIPA 1XII MIPA 6XII MIPA 7
09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.32 Azzam Failasuf, S.Pd.02 Trimo Susilo, M.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 2XII MIPA 7
32 Azzam Failasuf, S.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.02 Trimo Susilo, M.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 2
32 Azzam Failasuf, S.Pd.09 Hernawati Salfitri P., S.Pd.
X SKS
02 Trimo Susilo, M.Pd.
X SKS
02 Trimo Susilo, M.Pd.
--- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Eko LM
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- ---
X MIPA 7
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X MIPA 7
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X MIPA 7
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X MIPA 6
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X MIPA 6
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X MIPA 6
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
Selasa --- --- --- --- ---
X BB
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X BB
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X BB
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
--- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Ekonomi
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- ---
XI IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
XI IPS 2XI IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 3
45 Dra. Rini Wijayanti
---
XII IPS 2
45 Dra. Rini Wijayanti
XII IPS 2
45 Dra. Rini Wijayanti
--- ---
Selasa --- ---
XI IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
XI IPS 2XII IPS 4
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XII IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
---
XI IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 1XII IPS 1
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 1XII IPS 1
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
Rabu
XI IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
X IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X IPS 3XII IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
X IPS 3XII IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
X IPS 1
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X IPS 1XII IPS 1
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
X IPS 1XII IPS 1
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
--- ---
Kamis
X IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X IPS 2XII IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XII IPS 3
45 Dra. Rini Wijayanti
XII IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
XII IPS 4
45 Dra. Rini Wijayanti
--- --- --- ---
Jumat --- --- ---
X IPS 4
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.
X IPS 4XII IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
X IPS 4XII IPS 2
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 1XI IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
XI IPS 1XI IPS 3
43 Hening Ujianingrum, S.Pd.45 Dra. Rini Wijayanti
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Fisika
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XI MIPA 1XI MIPA 6
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XI MIPA 6
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XI MIPA 5
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XI MIPA 5
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 3X MIPA 5
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 3XII MIPA 5
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 3XII MIPA 5
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XII MIPA 4XII MIPA 7
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XII MIPA 4XII MIPA 7
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
Selasa
X SKSXI MIPA 7
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X SKSXI MIPA 7
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 2
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 2
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XII MIPA 6XII SKS
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XII MIPA 6XII SKS
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 2XII MIPA 3
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 2XII MIPA 3
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 4XII MIPA 1
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 4XII MIPA 1
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
Rabu
XI MIPA 5XII MIPA 5
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XI MIPA 5XII MIPA 5
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 7
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 7XII MIPA 4
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7XII MIPA 4
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2X SKS
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 2X SKS
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 2XI MIPA 4
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XI MIPA 4
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
---
Kamis
XI MIPA 2XII SKS
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 2XII SKS
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 3XII MIPA 1
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 3XII MIPA 1
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XII MIPA 7
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 1XII MIPA 7
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 1X MIPA 4
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
X MIPA 4XI MIPA 7
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 4XI MIPA 7
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
---
Jumat
XI MIPA 3
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XI MIPA 3
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XII MIPA 3
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 3
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 2
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 2
34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 6XII MIPA 6
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
XI MIPA 6XII MIPA 6
19 Efa Mai Inaningsih, S.Pd., M.Pd.34 Firman Alamsyah, S.Pd., M.A.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Geo LM
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
X BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI MIPA 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI MIPA 2
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.
XI MIPA 6
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI MIPA 6
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI MIPA 7
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 7
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
Selasa
XI MIPA 6
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI MIPA 6
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
--- ---
XI MIPA 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI MIPA 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
--- ---
XI MIPA 1XII SKS
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 1XII SKS
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
Rabu --- ---
XII SKS
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XII SKS
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 1XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 1XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 5
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI MIPA 5
57 Imam Arofik, S.Pd.
--- ---
Kamis --- --- ---
XI MIPA 7
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 3XI MIPA 7
57 Imam Arofik, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
--- --- --- ---
Jumat
XI MIPA 5
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI MIPA 5
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI MIPA 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI MIPA 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
--- ---
XI MIPA 2XI MIPA 3XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.57 Imam Arofik, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI MIPA 2XI MIPA 3XII BB
52 Dyah Aprilian Kusumawardhany, S.Pd.57 Imam Arofik, S.Pd.37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Geografi
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XII IPS 4
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XII IPS 4
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XII IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 1XI IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
X IPS 1XI IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd
XI IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd
Selasa
XII IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
--- ---
X IPS 3XI IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI IPS 2
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XII IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
Rabu
X IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
---
XII IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 1
39 Munji Hasan, S.Pd
XI IPS 3XII IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
XI IPS 3XII IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd37 M. Wasis Handoko, S.Pd.
--- ---
Kamis
XII IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
--- ---
XI IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
XI IPS 3
39 Munji Hasan, S.Pd
--- --- --- ---
Jumat
X IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd
X IPS 4
39 Munji Hasan, S.Pd
---
XI IPS 1XI IPS 4
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.39 Munji Hasan, S.Pd
XI IPS 1XI IPS 4
37 M. Wasis Handoko, S.Pd.39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
XII IPS 2
39 Munji Hasan, S.Pd
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Kim LM
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Kimia
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 7
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XI MIPA 7XII MIPA 4
40 Jubaidah, S.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XI MIPA 7XII MIPA 4XII MIPA 6
40 Jubaidah, S.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 6XII MIPA 6
40 Jubaidah, S.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 1
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5XII MIPA 1
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 5
40 Jubaidah, S.Pd.
Selasa
XI MIPA 4XII MIPA 4
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 4XII MIPA 4
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 3XII MIPA 7
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 3XII MIPA 7
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 6
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 6
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 2
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 2
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 7XII MIPA 3
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 7XII MIPA 3
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
Rabu
X MIPA 2X SKSXII MIPA 2
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2X SKSXII MIPA 2
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 2
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
--- ---
X MIPA 4
40 Jubaidah, S.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 3XII MIPA 7
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 3XII MIPA 7
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 5
22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 5
22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
Kamis
XII MIPA 6
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
XII MIPA 6
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
--- ---
XI MIPA 5XII MIPA 1XII SKS
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 1XII SKS
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 2XI MIPA 3XI MIPA 6
22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 2XI MIPA 3XI MIPA 6
22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.40 Jubaidah, S.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 4
40 Jubaidah, S.Pd.
XI MIPA 4
40 Jubaidah, S.Pd.
Jumat
X SKSXII SKS
40 Jubaidah, S.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
X SKSXII SKS
40 Jubaidah, S.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 2
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 2
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 1XII MIPA 5
40 Jubaidah, S.Pd.22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 5
22 Nurhuda, S.Pd., M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
--- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Mat_P
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XII MIPA 1
30 Lili Marfianti, S.Si.
XII MIPA 1
30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 4XII MIPA 3
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 2XI MIPA 4XII MIPA 3
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 2XI MIPA 5
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 5XII MIPA 4
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 7X SKSXII MIPA 4
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 7X SKS
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.
X MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto
Selasa
X MIPA 3XII MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 3XII MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 3XI MIPA 6XII MIPA 5XII MIPA 6
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.03 Dra. Umi Eryanti
XI MIPA 6XII MIPA 5XII MIPA 6
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.03 Dra. Umi Eryanti
XI MIPA 1
29 Lumban Tobing, S.Pd.
XI MIPA 1
29 Lumban Tobing, S.Pd.
XI MIPA 3XII SKS
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 3XII SKS
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 2XII MIPA 2
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 2XII MIPA 2
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
Rabu
XI MIPA 1XII MIPA 1
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 1XII MIPA 1
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 4XI MIPA 3XI MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 4XI MIPA 3XI MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 4XI MIPA 2XII MIPA 7
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
XI MIPA 2XII MIPA 7
29 Lumban Tobing, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
--- --- --- ---
Kamis
XI MIPA 4XII MIPA 4
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
XI MIPA 4XII MIPA 4
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
--- ---
XI MIPA 6XII MIPA 5
29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 6XI MIPA 6XII MIPA 5
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 6XII MIPA 2
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 6XII MIPA 2
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto30 Lili Marfianti, S.Si.
X SKS
29 Lumban Tobing, S.Pd.
X SKS
29 Lumban Tobing, S.Pd.
Jumat
X MIPA 5XII MIPA 3
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 5XII MIPA 3
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 5XI MIPA 7XII MIPA 6
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto30 Lili Marfianti, S.Si.03 Dra. Umi Eryanti
XI MIPA 7XII MIPA 6
30 Lili Marfianti, S.Si.03 Dra. Umi Eryanti
---
X MIPA 1
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto
X MIPA 1XI MIPA 5XII SKS
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
X MIPA 1XI MIPA 5XII SKS
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto29 Lumban Tobing, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Mat_U
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 1XII MIPA 3XII MIPA 7
21 Sunarti, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 2XII MIPA 3XII MIPA 7
21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
XI MIPA 2XII IPS 3
23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
X BBXII IPS 3
03 Dra. Umi Eryanti33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
X BBX IPS 3X MIPA 4XII IPS 1
03 Dra. Umi Eryanti33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 3X MIPA 4XI MIPA 4XII IPS 1
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
XI MIPA 4XII IPS 4XII MIPA 6
23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
XI IPS 1XI IPS 3XI MIPA 6XII IPS 4XII MIPA 6
30 Lili Marfianti, S.Si.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
XI IPS 1XI IPS 3XI MIPA 6
30 Lili Marfianti, S.Si.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.
Selasa
X IPS 2XI IPS 4
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 4XI MIPA 5
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.
X MIPA 5XI MIPA 5
21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.
X MIPA 5XI MIPA 2
21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.
XI IPS 2XI MIPA 2
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.
XI IPS 2
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
X IPS 1X MIPA 6X SKSXII MIPA 1XII MIPA 5
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 1X MIPA 6X SKSXII MIPA 1XII MIPA 5
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 3XII BBXII MIPA 4
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X IPS 4X MIPA 3XII BBXII MIPA 4
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
Rabu
X MIPA 7XI MIPA 7XII IPS 2XII SKS
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 7XI MIPA 7XII IPS 2XII SKS
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
XI IPS 3XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 1
21 Sunarti, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
XI IPS 3XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 1
21 Sunarti, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X IPS 4X MIPA 6XI IPS 1XI MIPA 3XII MIPA 6
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 6XI IPS 1XI MIPA 3XII MIPA 6
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.30 Lili Marfianti, S.Si.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
--- --- --- ---
Kamis
X BBX MIPA 1X SKSXI MIPA 5XII BB
03 Dra. Umi Eryanti21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
X BBX MIPA 1X SKSXI MIPA 5XII BB
03 Dra. Umi Eryanti21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.
XII MIPA 7
12 Pariyem, S.Pd.
XII MIPA 7
12 Pariyem, S.Pd.
X MIPA 2XI IPS 2XII IPS 1XII MIPA 3
21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 2XI IPS 2XII IPS 1XII MIPA 3
21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
XI BBXI MIPA 4XII IPS 4XII SKS
29 Lumban Tobing, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 3XI BBXI MIPA 4XII IPS 4XII SKS
21 Sunarti, S.Pd.29 Lumban Tobing, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X IPS 1X IPS 3X MIPA 3XI MIPA 3XII MIPA 2
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X IPS 1X IPS 3XI MIPA 3XII MIPA 2
26 Drs. Wilujeng Ribudiyanto33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
Jumat
X MIPA 4XI MIPA 7XII IPS 2XII MIPA 4
21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 4XI MIPA 7XII IPS 2XII MIPA 4
21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.12 Pariyem, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti
X MIPA 2X MIPA 7
21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
X MIPA 2X MIPA 7
21 Sunarti, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
XI BBXI MIPA 6XII IPS 3
29 Lumban Tobing, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
XI BBXI MIPA 6XII IPS 3
29 Lumban Tobing, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.
X IPS 2X MIPA 5XI MIPA 1XII MIPA 2XII MIPA 5
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 5XI MIPA 1XII MIPA 2XII MIPA 5
33 Ekaprasetyaningsih A.,S.Si., M.Pd.21 Sunarti, S.Pd.23 Qarina Sandiawati, S.Pd.03 Dra. Umi Eryanti12 Pariyem, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
PABP
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X MIPA 4XI BBXI IPS 2XII MIPA 4
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X MIPA 4
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I
X SKSXI MIPA 7XII BB
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X SKSXII MIPA 5
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XI IPS 4XI MIPA 4XII MIPA 5
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
--- --- --- ---
Selasa
X IPS 3X MIPA 1XI MIPA 5XII IPS 3XII MIPA 2
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 76 Yohanes Sumarno, S.Th., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XII IPS 3XII MIPA 2
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 76 Yohanes Sumarno, S.Th., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X IPS 1X MIPA 4XI MIPA 4XII IPS 2
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
X IPS 1X MIPA 6XI MIPA 4
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.24 Drs. Tahril
X BBX IPS 2XII MIPA 4
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I71 Slamet Riadianto, S.Pd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X IPS 2XI IPS 3XI MIPA 2XII MIPA 4
71 Slamet Riadianto, S.Pd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X MIPA 3X MIPA 7XII IPS 1XII MIPA 6
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I71 Slamet Riadianto, S.Pd.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X IPS 4X MIPA 3XII IPS 1XII MIPA 6
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X MIPA 5XI MIPA 3
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril
X MIPA 5XI MIPA 3XII IPS 4
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
Rabu
X MIPA 6
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X MIPA 6
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
XI IPS 1XI MIPA 6XII MIPA 3
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XI IPS 1
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
XI IPS 2XI MIPA 5XII MIPA 2
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XI IPS 2XI MIPA 5
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.24 Drs. Tahril
X MIPA 1XI MIPA 7XII BB
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X MIPA 1X SKSXI MIPA 7XII BB
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
XII MIPA 7XII SKS
18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I
XII IPS 3XII MIPA 7XII SKS
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I, 76 Yohanes Sumarno, S.Th., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min.18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I
Kamis
X IPS 3X MIPA 2XI MIPA 6XII IPS 4
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
X IPS 3X MIPA 2XI MIPA 6XII IPS 4
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril, 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
X BBX IPS 1XI IPS 1XII MIPA 6
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I71 Slamet Riadianto, S.Pd.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.
X BBX IPS 2XII IPS 1
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I71 Slamet Riadianto, S.Pd., 73 Achmad Supraptono Wiratmo, S.Th M.min., 76 Yohanes Sumarno, S.Th.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I
--- ---
X MIPA 5X MIPA 7XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 3
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I71 Slamet Riadianto, S.Pd.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X MIPA 7XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 3
71 Slamet Riadianto, S.Pd.50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X IPS 4XI MIPA 2XII IPS 2XII MIPA 1XII SKS
71 Slamet Riadianto, S.Pd.24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I
X IPS 4X MIPA 3XI MIPA 2XII IPS 2XII MIPA 1
71 Slamet Riadianto, S.Pd.51. Neno Wachyanto, S.Pd.I24 Drs. Tahril50 Irsyad Dudin, S.Pd.I18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
Jumat
XI BBXII MIPA 7
24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XI BB
24 Drs. Tahril
XI IPS 3XI MIPA 3XII MIPA 1
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
XI IPS 3XI MIPA 1XII MIPA 5
50 Irsyad Dudin, S.Pd.I24 Drs. Tahril18 Nasikhin, S.Ag., M.MPd.
X MIPA 2
51. Neno Wachyanto, S.Pd.I
--- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
PJOK
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XII MIPA 2
46 Samuri, S.Pd.
XII MIPA 2
46 Samuri, S.Pd.
XII MIPA 2XII SKS
46 Samuri, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd., 75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.
XII SKS
53 Tirto Saputro, S.Pd., 75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.
XII SKS
53 Tirto Saputro, S.Pd., 75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.
--- --- --- ---
Selasa
X MIPA 2XI MIPA 2XII IPS 4
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X MIPA 2XI MIPA 2XII IPS 4
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 4X MIPA 2XI IPS 3XI MIPA 2XII IPS 4
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 4X MIPA 3XI IPS 3XI MIPA 5XII IPS 2
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 4X MIPA 3XI IPS 3XI MIPA 5XII IPS 2
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X MIPA 3XI MIPA 5XII IPS 2
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
--- --- --- ---
Rabu
X MIPA 1XI MIPA 4XII IPS 3XII MIPA 4
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 4XII IPS 3XII MIPA 4
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
X MIPA 1X SKSXI MIPA 4XII IPS 3XII MIPA 4
53 Tirto Saputro, S.Pd.75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
X BBX SKSXI BBXI MIPA 6XII MIPA 3
53 Tirto Saputro, S.Pd.75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
X BBX SKSXI BBXI MIPA 6XII MIPA 3
53 Tirto Saputro, S.Pd.75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
X BBXI BBXI MIPA 6XII MIPA 3
53 Tirto Saputro, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
--- --- --- ---
Kamis
X MIPA 4XI IPS 2XI MIPA 7XII IPS 1
53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X MIPA 4XI IPS 2XI MIPA 7XII IPS 1
53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 3X MIPA 4XI IPS 2XI MIPA 7XII IPS 1
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 3X MIPA 7XI IPS 1XII BBXII MIPA 6
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
X IPS 3X MIPA 7XI IPS 1XII BBXII MIPA 6
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
X MIPA 7XI IPS 1XII BBXII MIPA 6
53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.08 Drs. Suronto46 Samuri, S.Pd.
--- --- --- ---
Jumat
X IPS 1X MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 5
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
X IPS 1X MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 5
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
X IPS 1X MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 1XII MIPA 5
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.08 Drs. Suronto36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 5XI MIPA 3XII MIPA 1XII MIPA 7
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 2X MIPA 5XI MIPA 3XII MIPA 1XII MIPA 7
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.08 Drs. Suronto
X IPS 2X MIPA 5XI MIPA 3XII MIPA 1XII MIPA 7
75 Muhammad Ilham Aditya Perwira Negara Ardiansyah, S.Pd.53 Tirto Saputro, S.Pd.36 Rokhyati, S.Pd.46 Samuri, S.Pd.08 Drs. Suronto
--- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
PKWu
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XI IPS 4XI MIPA 7
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd., 28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 4XI MIPA 7
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd., 28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XII IPS 4
62 Prihantono, S.Pd.
XII IPS 4
62 Prihantono, S.Pd.
XII MIPA 1
62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 1XII MIPA 1
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 1
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
X BBX MIPA 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X BB
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.
Selasa --- --- --- ---
X MIPA 6XII IPS 1
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 6XII IPS 1
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 4XII MIPA 7
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X MIPA 4XII MIPA 7
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 1XII MIPA 5
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 2X MIPA 1XII MIPA 5
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
Rabu
XI IPS 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.
XI IPS 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.
---
X IPS 1X MIPA 5
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.
X IPS 1X MIPA 5XII IPS 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XII IPS 2
62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 2XII MIPA 6
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 2XII MIPA 6
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XI IPS 3XI MIPA 3
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI IPS 3XI MIPA 3
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
Kamis
XI IPS 1XII MIPA 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd., 28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XI IPS 1XII MIPA 2
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd., 28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 5XII MIPA 4
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X MIPA 3XI MIPA 5XII MIPA 4
38 Rina Pradiyanti, S.Pd., M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XI MIPA 4
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
XI MIPA 4
28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
--- ---
XI BBXII IPS 3
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
XI BBXII IPS 3
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
Jumat
X MIPA 7XI MIPA 6
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
X MIPA 7XI MIPA 6
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd.
X SKSXII BB
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X SKSXII BB
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 3XII SKS
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
X IPS 3XII SKS
74 Gista Ratih Astatin, M.Pd.28 Amrul Munafiah, S.Pd., M.Pd., 62 Prihantono, S.Pd.
XII MIPA 3
62 Prihantono, S.Pd.
XII MIPA 3
62 Prihantono, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
PPKn
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X IPS 2XI MIPA 3XII MIPA 6
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X IPS 2XI MIPA 3XII MIPA 6
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 1XI IPS 1
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.
X MIPA 1XI IPS 1XII IPS 2
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
XII IPS 2
06 Dra. Bekti Swaminarsih
--- --- --- ---
Selasa
X IPS 4X MIPA 7
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.35 Misbarokah, S.Pd.
X IPS 4X MIPA 7
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.35 Misbarokah, S.Pd.
XI MIPA 7XII IPS 1XII SKS
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.
XI MIPA 7XII IPS 1XII SKS
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.
XI BBXII MIPA 3
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
XI BBXII MIPA 3
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 5
35 Misbarokah, S.Pd.
X MIPA 5
35 Misbarokah, S.Pd.
X SKSXI IPS 3
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.
X SKSXI IPS 3
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.
Rabu
XI MIPA 2
42 Sulasmi, S.Pd.
XI MIPA 2
42 Sulasmi, S.Pd.
XII MIPA 7
06 Dra. Bekti Swaminarsih
XII MIPA 7
06 Dra. Bekti Swaminarsih
XI IPS 4
42 Sulasmi, S.Pd.
XI IPS 4
42 Sulasmi, S.Pd.
XI MIPA 6XII MIPA 5
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
XI MIPA 6XII MIPA 5
42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
XII MIPA 1
06 Dra. Bekti Swaminarsih
XII MIPA 1
06 Dra. Bekti Swaminarsih
Kamis --- ---
XII MIPA 2
06 Dra. Bekti Swaminarsih
XII MIPA 2
06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 3
35 Misbarokah, S.Pd.
X MIPA 3
35 Misbarokah, S.Pd.
X IPS 1XI IPS 2XII IPS 3
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X IPS 1XI IPS 2XII IPS 3
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 2XI MIPA 1XII BB
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 2XI MIPA 1XII BB
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
Jumat
XI MIPA 4
42 Sulasmi, S.Pd.
XI MIPA 4
42 Sulasmi, S.Pd.
XII IPS 4
06 Dra. Bekti Swaminarsih
X BBXII IPS 4
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X BBX MIPA 4XI MIPA 5XII MIPA 4
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X MIPA 4XI MIPA 5XII MIPA 4
35 Misbarokah, S.Pd.42 Sulasmi, S.Pd.06 Dra. Bekti Swaminarsih
X IPS 3X MIPA 6
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.35 Misbarokah, S.Pd.
X IPS 3X MIPA 6
55 Fahmi Wahyu Arifudin, S.Pd.35 Misbarokah, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Sej. Ind
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XI IPS 3
67 Falasifah, S.Pd.
XI IPS 3
67 Falasifah, S.Pd.
XI MIPA 3
66 Nurokhah, S.Pd.
XI MIPA 3XII MIPA 2
66 Nurokhah, S.Pd.15 Dra. Sumarni
X MIPA 1XII MIPA 2
67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni
X MIPA 1XII MIPA 3
67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni
XII MIPA 3
15 Dra. Sumarni
XI BBXII MIPA 5XII SKS
67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XI BBXII MIPA 5XII SKS
67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
Selasa
X BBX MIPA 4XII MIPA 1
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni
X BBX MIPA 4XII MIPA 1
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.15 Dra. Sumarni
--- --- --- ---
XI MIPA 1XII IPS 3XII MIPA 4
66 Nurokhah, S.Pd.17 Dra. Nuryati15 Dra. Sumarni
XI MIPA 1XII IPS 3XII MIPA 4
66 Nurokhah, S.Pd.17 Dra. Nuryati15 Dra. Sumarni
X IPS 1X MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 5XII MIPA 6XII MIPA 7
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.15 Dra. Sumarni17 Dra. Nuryati
X IPS 1X MIPA 6XI IPS 4XI MIPA 5XII MIPA 6XII MIPA 7
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.15 Dra. Sumarni17 Dra. Nuryati
Rabu --- ---
XII IPS 1
17 Dra. Nuryati
X MIPA 2XII IPS 1
67 Falasifah, S.Pd.17 Dra. Nuryati
X MIPA 2
67 Falasifah, S.Pd.
XI MIPA 4
66 Nurokhah, S.Pd.
XI IPS 1XI MIPA 4
67 Falasifah, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.
XI IPS 1
67 Falasifah, S.Pd.
XII BB
17 Dra. Nuryati
XII BB
17 Dra. Nuryati
Kamis
X MIPA 3X MIPA 7
67 Falasifah, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X MIPA 3X MIPA 7
67 Falasifah, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X MIPA 5XI MIPA 2XI MIPA 6XII IPS 4
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.17 Dra. Nuryati
X MIPA 5XI MIPA 2XI MIPA 6XII IPS 4
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.17 Dra. Nuryati
X IPS 2XII IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.17 Dra. Nuryati
X IPS 2XII IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.17 Dra. Nuryati
--- --- --- ---
Jumat
X IPS 3XI IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.67 Falasifah, S.Pd.
--- ---
XI MIPA 7
67 Falasifah, S.Pd.
XI MIPA 7
67 Falasifah, S.Pd.
X IPS 4X SKS
58 Tri Devi, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.
X IPS 4X SKS
58 Tri Devi, S.Pd.66 Nurokhah, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Sej. P
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
XII IPS 2
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XII IPS 2
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
--- --- ---
XI IPS 4XII IPS 3
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X IPS 4XI IPS 4XII IPS 3
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X IPS 4XI IPS 2
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.
X IPS 4XI IPS 2
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.
Selasa
XI IPS 1
58 Tri Devi, S.Pd.
X IPS 3XI IPS 1
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.
X IPS 3
66 Nurokhah, S.Pd.
X IPS 3
66 Nurokhah, S.Pd.
--- ---
XI IPS 3XII IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XI IPS 3XII IPS 2
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
--- ---
Rabu
X IPS 1
66 Nurokhah, S.Pd.
X IPS 1
66 Nurokhah, S.Pd.
X IPS 1XI IPS 2XII IPS 4
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XI IPS 2XII IPS 4
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
--- --- --- ---
XI IPS 4XII IPS 1
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XI IPS 4XII IPS 1
58 Tri Devi, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
Kamis --- ---
XI IPS 3
58 Tri Devi, S.Pd.
XI IPS 3
58 Tri Devi, S.Pd.
--- --- --- --- --- ---
Jumat
X IPS 2XII IPS 3
66 Nurokhah, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X IPS 2XII IPS 3
66 Nurokhah, S.Pd.49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 1
66 Nurokhah, S.Pd.58 Tri Devi, S.Pd.
XI IPS 1
58 Tri Devi, S.Pd.
XII IPS 1
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XII IPS 1
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XII IPS 4
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
XII IPS 4
49 Esa Nur Hidayat, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Sn Bdy
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin ---
X IPS 3XII BB
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X IPS 3XII BB
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI IPS 4
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
XI IPS 4
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
XII MIPA 7
77 Rina Prihatin, S.Pd.
X BBXI MIPA 3XII MIPA 7
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X BBXI MIPA 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
X IPS 1XI MIPA 1XII MIPA 2
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X IPS 1XI MIPA 1XII MIPA 2
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
Selasa
XI IPS 2XII MIPA 6
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI IPS 2XII MIPA 6
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 7XII MIPA 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 7XII MIPA 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X SKS
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
X SKSXII IPS 4
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 6XII IPS 4
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 2XI MIPA 6
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
XII IPS 2
77 Rina Prihatin, S.Pd.
XII IPS 2
77 Rina Prihatin, S.Pd.
Rabu
X IPS 4XI IPS 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
X IPS 4XI IPS 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
X MIPA 6
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X MIPA 6
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 7XII SKS
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 1XI MIPA 7XII SKS
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
--- --- --- ---
Kamis
XI BBXII MIPA 5
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI BBXII MIPA 5
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
--- ---
X MIPA 5
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X MIPA 5
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 1XII MIPA 1
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X IPS 2XI IPS 1XII MIPA 1
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 4
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI MIPA 5XII MIPA 4
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
Jumat
X MIPA 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X MIPA 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.
X MIPA 4XII IPS 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
X MIPA 4XII IPS 3
14 Endang Sri Hesti W, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI MIPA 2
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
XI MIPA 2
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.
XI MIPA 4XII IPS 1
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
XI MIPA 4XII IPS 1
13 Noor Alie Santosa, S.Pd.77 Rina Prihatin, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Sosiologi
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- ---
X IPS 1XI BB
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
X IPS 1XI BB
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
X IPS 1
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 3XII IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
X IPS 3XII IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
Selasa
XI IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI IPS 3
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI IPS 1
57 Imam Arofik, S.Pd.
XI IPS 1
57 Imam Arofik, S.Pd.
XII IPS 3
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XII IPS 3
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
--- --- --- ---
Rabu ---
XI BB
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI BB
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
X IPS 2
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 2
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 2
57 Imam Arofik, S.Pd.
XII IPS 2
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XII IPS 2
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 1XII IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 1XII IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
Kamis
X IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.
X IPS 4XI IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 4
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
--- ---
XII IPS 2
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XII IPS 2
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 2XII IPS 1
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 2XII IPS 1
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
Jumat
XII IPS 1
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XII IPS 1
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
--- ---
XI IPS 2XII IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 2XII IPS 4
57 Imam Arofik, S.Pd.63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 4
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
XI IPS 4
63 Sheila Oksapariana, S.Pd.
--- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Bimbingan TIK
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
TIK
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Pil 1(Mat/Sej)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Pil 2 (Fis/Geo)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Pil 3 (Kim/Sos)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
Pil 4 (Bio/Eko)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
LinMin 1 (Geo/Sos)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas

SMA N 1 Pemalang
LinMin 2 (Jer/TIK)
07.15-07.45 07.45-08.15 08.15-08.45 08.45-09.15 09.45-10.15 10.15-10.45 10.45-11.15 11.15-11.45 12.30-13.00 13.00-13.30
Senin --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Selasa --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rabu --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kamis --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jumat --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jadwal dihasilkan dengan FET 5.36.2 pada 18/03/21 14.12

Kembali ke atas